Slovak Czech English German

Články

FOLK THEATRUM - "VITAJTE NA ZÁHORÍ ALEBO PREČO JE ZÁHORIE PUPKOM SVETA" - KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ POBYT

 

Termín: 04. 06. 2014 - 06. 06. 2014

Aktivita č. 6 plynule nadviazala na aktivitu č. 5.

Aktivita projektu cezhraničnej spolupráce „Prítomnosť dýcha minulosťou“ bola pokračovaním kultúrno-spoločenských pobytov. Tentoraz pod názvom „Folk theatrum alebo prečo je Záhorie pupkom sveta“ sme predstavili program študentov VIA HUMANA.

Hostia boli privítaní tradične - chlebom a soľou. Na utuženie kolektívu a lepšie spoznanie sa zahrali v telocvični spoločenské hry. Ako spestrenie programu si študenti VIA HUMANA pripravili súťažnú hru, kde využili interaktívnu tabuľu s hlasovacím zariadením. Dominovali otázky o Slovensku a Česku. Nasledovala prehliadka kultúrnych pamiatok Skalice, Skalického salaša, na Baťáku študenti pripravili animačné aktivity. Postavil sa veľký stan, uvaril guláš, študenti predviedli historicky program. Loďou po Baťovom kanále sa previezli pred spoločným tancom a zábavou. Kultúrny program predviedli pre hostí aj naše študentky v Holíčskom zámku. Športovo zdatní si zahrali futbal a florbal na pôde školy a golf v Golf Resort Skalica.

2014 06 06 01
2014 06 06 02 
2014 06 06 03 
2014 06 06 04