Slovak Czech English German

OZNAMY ŠKOLY

Uverejnila 21/06/2018, 08:26 VIA HUMANA
predlzenie-preukazu-isic-na-dopravu   
Uverejnila 30/06/2018, 08:18 VIA HUMANA
uzite-si-prazdniny  NAMIESTO TOHTO...   ...TOTO! :)     Zdroj:...
Uverejnila 02/07/2018, 00:00 VIA HUMANA
kontakt-pocas-prazdnin    Budova školy bude počas letných prázdnin zatvorená   Z dôvodu čerpania...
Uverejnila 08/08/2018, 11:02 VIA HUMANA
ponuka-prace   

baner-vlavo-profil

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ AKO SÚČASŤ SSOŠ VIA HUMANA

 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
NÁZOV       

Školská jedáleň ako súčasť SSOŠ VIA HUMANA  

                        

ADRESA

Mallého 2, 909 01  Skalica

 

TELEFÓN

0948 245 001

 

E-MAIL      

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

 

KONTAKTY
MENO A PRIEZVISKO
FUNKCIA
E-MAIL

Rudolf Keher

Vedúci školskej jedálne

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Alena Filová

Zamestnankyňa školskej jedálne

 

Marcela Lovecká

Zamestnankyňa školskej jedálne

 
Anna Klimentová Zamestnankyňa školskej jedálne  

 

 

Adresa školy: SSOŠ VIA HUMANA, Mallého 2, 909 01 Skalica

 

Vážení stravníci, aby sme zabezpečovali dobrý priebeh výdaja a odberu stravy, je treba dodržiavať nasledovné pokyny:

  • zaplatenie stravy na nasledujúci mesiac do 20. dňa súčasného mesiaca (to znamená cca 10 dní pred začatím nového mesiaca) a to:

      - trvalým príkazom cez bankový účet,

      - príkazom cez internetbanking,

  • stravník pri každom odbere stravy priloží svoj ČIP alebo ISIC/ITIC preukaz.
  • odhlasovanie zo stravy len prostredníctvom elektronickej formy (cez edupage v sekcii Komunikácia >>> Školská jedáleň) - deň vopred do 14.00 hodiny (ak to nie je možné, tak v príslušnom dni sa odhlásenie môže uskutočniť: raňajky do 6.30 hod., obed do 7.00 hod., večera do 8.00 hod. ráno len prostredníctvom elektronického odhlásenia na webovej stránke viahumana.edupage.org).

 

Neskoršia hodina odhlásenia nebude akceptovaná!

 

Číslo účtu: 6624740012/1111

IBAN: SK2911110000006624740012

Telefónne číslo: 0948 245 001

 

Na platbu cez internetbanking a na platbu trvalým príkazom sa uvádza:

Variabilný symbol:     bude pridelený k menu žiaka a odovzdaný na triednickej hodine - VS je pridelený každému žiakovi; v prípade, že ho nemáte, dôsledne vyplňte údaje do poznámky; pre platby na mesiac september 2017 môžete zadať VS: 092017 (návod TU>>>)

žiadame o jeho dôsledné vyplnenie pre správnu identifikáciu platby

Konštantný symbol:   0308

Do poznámky uveďte: meno, trieda stravníka, napr. Bystrík Prievozník, 9. A.

 

Bez zaregistrovaného ZÁPISNÉHO LÍSTKA a bez vopred zaplateného stravného poplatku nebude žiak zaradený do stravovacieho systému.

Pre zaradenie do stravovacieho systému treba mať vyrovnané dlhy z predchádzajúceho mesiaca.

Zápisný lístok treba odovzdať vedúcemu školského stravovania.

POZOR!!! Už nie je možné telefonické odhlasovanie zo stravy (len na záhlade elektronického odhlasovania!)

 

 

Hodnota stravy na 1 deň: - žiak ZŠ = 1,11 €                                                                         
                                             - žiak SŠ = 0,80 € (raňajky)
                                                           = 1,96 € (obed)
                                                           = 1,56 € (večera)  
                                                           = 4,32 € (celodenná strava) 
Priemerný počet dní stravovania za mesiac sa počíta 19 dní.                                                                      
 
Pri zaplatení stravy vzniká kredit, ktorý ak nie je v daný mesiac využitý, presúva sa do ďalšieho mesiaca, kedy môže byť uplatnený. Stravník si tak môže skontrolovať stav účtu. V prípade, že kredit nemá, nemôže odoberať stravu. V prípade nevyužitého kreditu na konci školského roka bude stravníkovi vyplatený preplatok.
 
Každý stravník si musí zakúpiť čip na odber stravy, ktorý slúži na odber stravy. Cena čipu je 1,50 €. V prípade straty čipu je jeho náhrada spoplatnená sumou 3 .
 
Rudolf Keher, vedúci školského stravovania
 
 

NARIADENIE RIADITEĽKY

Súkromnej školskej jedálne pri Súkromnej strednej odbornej škole VIA HUMANA, Mallého 2, 909 01 Skalica

Vážení stravníci,

od 01. 02. 2017 nastala zmena v systéme blokovania stravy stravníkov, ktorí nebudú mať dostatočný kredit na prevzatie stravy.

V prípade, že kredit stravníka bude menší ako 2,00 EUR v danom dni, keď si bude preberať stravu, systém automaticky stravníka zablokuje a nebude mu vydaný obed. Po uhradení dlžnej sumy na účet bude opäť možné stravu prevziať, stravník bude odblokovaný.

Žiadame Vás o dôsledné dodržiavanie systému platieb za stravné a to mesiac vopred, aby sme predišli zbytočným komplikáciám pri výdaji stravy.

Výšku platieb a dlžné sumy si môžete skontrolovať po prihlásení na stránkewww.viahumana.edupage.org.

Strava nebude stravníkovi vydaná ani v prípade, že nebude mať u seba čip na preberanie stravy.

Ďakujeme za porozumenie.

Mgr. Dana Dorothea Mikulová,

riaditeľka

 

skolska jedalen