Slovak Czech English German

OZNAMY ŠKOLY

Uverejnila 21/05/2018, 00:00 VIA HUMANA
obnova-platnosti-preukazu-isic  
Uverejnila 06/06/2018, 09:14 VIA HUMANA
prosime-o-hlas-v-sutazi  Prosíme Vás o hlas v súťaži O2 Dobrá vec. Hlasovať je možné každý...
Uverejnila 21/06/2018, 08:26 VIA HUMANA
predlzenie-preukazu-isic-na-dopravu  

baner-vlavo-profil

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ AKO SÚČASŤ SSOŠ VIA HUMANA

 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
NÁZOV       

Školská jedáleň ako súčasť SSOŠ VIA HUMANA  

                        

ADRESA

Mallého 2, 909 01  Skalica

 

TELEFÓN

0948 245 001

 

E-MAIL      

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

 

KONTAKTY
MENO A PRIEZVISKO
FUNKCIA
E-MAIL

Rudolf Keher

Vedúci školskej jedálne

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Alena Filová

Zamestnankyňa školskej jedálne

 

Marcela Lovecká

Zamestnankyňa školskej jedálne

 
Anna KlimentováZamestnankyňa školskej jedálne 

 

 

Adresa školy: SSOŠ VIA HUMANA, Mallého 2, 909 01 Skalica

 

Vážení stravníci, aby sme zabezpečovali dobrý priebeh výdaja a odberu stravy, je treba dodržiavať nasledovné pokyny:

  • zaplatenie stravy na nasledujúci mesiac do 20. dňa súčasného mesiaca (to znamená cca 10 dní pred začatím nového mesiaca) a to:

      - trvalým príkazom cez bankový účet,

      - príkazom cez internetbanking,

  • stravník pri každom odbere stravy priloží svoj ČIP alebo ISIC/ITIC preukaz.
  • odhlasovanie zo stravy len prostredníctvom elektronickej formy (cez edupage v sekcii Komunikácia >>> Školská jedáleň) - deň vopred do 14.00 hodiny (ak to nie je možné, tak v príslušnom dni sa odhlásenie môže uskutočniť: raňajky do 6.30 hod., obed do 7.00 hod., večera do 8.00 hod. ráno len prostredníctvom elektronického odhlásenia na webovej stránke viahumana.edupage.org).

 

Neskoršia hodina odhlásenia nebude akceptovaná!

 

Číslo účtu: 6624740012/1111

IBAN: SK2911110000006624740012

Telefónne číslo: 0948 245 001

 

Na platbu cez internetbanking a na platbu trvalým príkazom sa uvádza:

Variabilný symbol:     bude pridelený k menu žiaka a odovzdaný na triednickej hodine - VS je pridelený každému žiakovi; v prípade, že ho nemáte, dôsledne vyplňte údaje do poznámky; pre platby na mesiac september 2017 môžete zadať VS: 092017 (návod TU>>>)

žiadame o jeho dôsledné vyplnenie pre správnu identifikáciu platby

Konštantný symbol:   0308

Do poznámky uveďte: meno, trieda stravníka, napr. Bystrík Prievozník, 9. A.

 

Bez zaregistrovaného ZÁPISNÉHO LÍSTKA a bez vopred zaplateného stravného poplatku nebude žiak zaradený do stravovacieho systému.

Pre zaradenie do stravovacieho systému treba mať vyrovnané dlhy z predchádzajúceho mesiaca.

Zápisný lístok treba odovzdať vedúcemu školského stravovania.

POZOR!!! Už nie je možné telefonické odhlasovanie zo stravy (len na záhlade elektronického odhlasovania!)

 

 

Hodnota stravy na 1 deň: - žiak ZŠ = 1,11 €                                                                         
                                             - žiak SŠ = 0,80 € (raňajky)
                                                           = 1,96 € (obed)
                                                           = 1,56 € (večera)  
                                                           = 4,32 € (celodenná strava) 
Priemerný počet dní stravovania za mesiac sa počíta 19 dní.                                                                      
 
Pri zaplatení stravy vzniká kredit, ktorý ak nie je v daný mesiac využitý, presúva sa do ďalšieho mesiaca, kedy môže byť uplatnený. Stravník si tak môže skontrolovať stav účtu. V prípade, že kredit nemá, nemôže odoberať stravu. V prípade nevyužitého kreditu na konci školského roka bude stravníkovi vyplatený preplatok.
 
Každý stravník si musí zakúpiť čip na odber stravy, ktorý slúži na odber stravy. Cena čipu je 1,50 €. V prípade straty čipu je jeho náhrada spoplatnená sumou 3 .
 
Rudolf Keher, vedúci školského stravovania
 
 

NARIADENIE RIADITEĽKY

Súkromnej školskej jedálne pri Súkromnej strednej odbornej škole VIA HUMANA, Mallého 2, 909 01 Skalica

Vážení stravníci,

od 01. 02. 2017 nastala zmena v systéme blokovania stravy stravníkov, ktorí nebudú mať dostatočný kredit na prevzatie stravy.

V prípade, že kredit stravníka bude menší ako 2,00 EUR v danom dni, keď si bude preberať stravu, systém automaticky stravníka zablokuje a nebude mu vydaný obed. Po uhradení dlžnej sumy na účet bude opäť možné stravu prevziať, stravník bude odblokovaný.

Žiadame Vás o dôsledné dodržiavanie systému platieb za stravné a to mesiac vopred, aby sme predišli zbytočným komplikáciám pri výdaji stravy.

Výšku platieb a dlžné sumy si môžete skontrolovať po prihlásení na stránkewww.viahumana.edupage.org.

Strava nebude stravníkovi vydaná ani v prípade, že nebude mať u seba čip na preberanie stravy.

Ďakujeme za porozumenie.

Mgr. Dana Dorothea Mikulová,

riaditeľka

 

skolska jedalen