Slovak Czech English German

OZNAMY ŠKOLY

Uverejnila 01/10/2018, 00:00 VIA HUMANA
mobilfest-2018  Po minuloročnom úspešnom ročníku v spolupráci so Súkromnou filmovou školou v Košiciach...
Uverejnila 21/06/2018, 08:26 VIA HUMANA
predlzenie-preukazu-isic-na-dopravu   
Uverejnila 21/05/2018, 00:00 VIA HUMANA
obnova-platnosti-preukazu-isic   

baner-vlavo-profil

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ AKO SÚČASŤ SSOŠ VIA HUMANA

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
NÁZOV       

Školská jedáleň ako súčasť SSOŠ VIA HUMANA  

                        

ADRESA

Mallého 2, 909 01  Skalica

 

TELEFÓN

 

 

E-MAIL      

 

 

Rudolf Keher

Vedúci školskej jedálne

 

Alena Filová

Zamestnankyňa školskej jedálne

 

Marcela Lovecká

Zamestnankyňa školskej jedálne

 

Zuzana Kozányová Zamestnankyňa školskej jedálne  

 

Adresa školy: SSOŠ VIA HUMANA, Mallého 2, 909 01 Skalica

Vážení stravníci, aby sme zabezpečovali dobrý priebeh výdaja a odberu stravy, je treba dodržiavať nasledovné pokyny:

  • zaplatenie stravy na nasledujúci mesiac do 20. dňa súčasného mesiaca (to znamená cca 10 dní pred začatím nového mesiaca) a to:

      - trvalým príkazom cez bankový účet,

      - príkazom cez internetbanking,

  • stravník pri každom odbere stravy priloží svoj ČIP alebo ISIC/ITIC preukaz.
  • odhlasovanie zo stravy len prostredníctvom elektronickej formy (cez edupage v sekcii Komunikácia >>> Školská jedáleň) - deň vopred do 14.00 hodiny (ak to nie je možné, tak v príslušnom dni sa odhlásenie môže uskutočniť: raňajky do 6.30 hod., obed do 7.00 hod., večera do 8.00 hod. ráno len prostredníctvom elektronického odhlásenia na webovej stránke viahumana.edupage.org).

 

Neskoršia hodina odhlásenia nebude akceptovaná!

 

Číslo účtu: SK2911110000006624740012

Telefónne číslo: 0346685776

 

Na platbu cez internetbanking a na platbu trvalým príkazom sa uvádza:

Variabilný symbol: kód žiaka, ktorý vidíte pri elektronickom prihlásení sa do el. žiackej knižky, prípadne v edupage v module školská jedáleň, kde si môžete prezerať svoje platby (návod TU>>>)

žiadame o jeho dôsledné vyplnenie pre správnu identifikáciu platby

Konštantný symbol: 0308

Do poznámky uveďte: meno, trieda stravníka, napr. Bystrík Prievozník, 9. A.

 

Bez zaregistrovaného ZÁPISNÉHO LÍSTKA a bez vopred zaplateného stravného poplatku nebude žiak zaradený do stravovacieho systému a strava mu nebude poskytnutá.

Pre zaradenie do stravovacieho systému treba mať vyrovnané dlhy z predchádzajúceho mesiaca.

Zápisný lístok treba odovzdať určenej zodpovednej osobe.

POZOR!!! Už nie je možné telefonické odhlasovanie zo stravy (odhlasovanie len na základe elektronického odhlasovania!)

 
Hodnota stravy na 1 deň: 
- žiak ZŠ = 1,11 €                                                                         
- žiak SŠ = 0,80 € - raňajky
              = 1,96 € - obed
                          - večera podľa výberu jedla - platba prebieha priamo pri odbere stravy
 
Priemerný počet dní stravovania za mesiac sa počíta 19 dní.                                                                      
 
Pri zaplatení stravy vzniká kredit, ktorý ak nie je v daný mesiac využitý, presúva sa do ďalšieho mesiaca, kedy môže byť uplatnený. Stravník si tak môže skontrolovať stav účtu. V prípade, že kredit nemá, nemôže odoberať stravu. V prípade nevyužitého kreditu na konci školského roka bude stravníkovi vyplatený preplatok.
 
Každý stravník si musí zakúpiť čip na odber stravy, ktorý slúži na odber stravy. Cena čipu je 1,50 €. V prípade straty čipu je jeho náhrada spoplatnená sumou 3 €, každá ďalšia strata 6 .

skolska jedalen