Slovak Czech English German

OZNAMY ŠKOLY

Uverejnila 06/07/2020, 12:53 VIA HUMANA
ponuka-prace-2020   
Uverejnila 01/02/2017, 00:00 VIA HUMANA
vase-2-pomozu-dakujeme   Stále nás môžete podporiť a darovať 2 % z dane nášmu OZ. Termín bol...
Uverejnila 05/03/2020, 00:00 VIA HUMANA
koronavirus  7. 5. 2020   Riaditeľka školy zverejňuje kritériá a podmienky prijímacieho konania na...
Uverejnila 10/07/2020, 09:14 VIA HUMANA
kontakt-pocas-letnych-prazdnin   

baner-vlavo-profil

OZNAMY ŠKOLY

KORONAVÍRUS - OPATRENIA /AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV A ŠTUDENTOV/

 

7. 5. 2020

 

Riaditeľka školy zverejňuje kritériá a podmienky prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 >>>

 

29. 4. 2020

 

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.  Tieto termíny vyplývajú z rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga, ktorý detaily predstavil na dnešnej tlačovej konferencii.

Viac informácií >>>

Prijímanie na SŠ

 

29. 4. 2020

 

Na základe usmernenia o hodnotení žiakov strednej školy zo dňa 20. apríla 2020 – zásady hodnotenia, bod 4 – riaditeľka školy oznamuje klasifikovanie / absolvovanie jednotlivých predmetov >>>

 

23. 4. 2020

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách.

Viac informácií >>>

Maturita 2020 Maturita 2020
Maturita 2020 Maturita 2020

Maturita 2020 

 

20. 04. 2020

 

Milí študenti a rodičia SSOŠ VIA HUMANA Skalica.

Nižšie nájdete aktualizáciu Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie.

Chceme Vás dôrazne upozorniť na časť - postup do vyššieho ročníka, kde je doplnené, že žiak môže opakovať ročník a môže byť hodnotený známkou nedostatočný.

Niektorí študenti ľahkovážne pristupujú k plneniu úloh a nekomunikujú v rámci tejto situácie formou ponúkaných foriem vyučovania na diaľku /on-line vyučovanie, elektronická komunikácia, a iné/. Spôsob hodnotenia a princípy postupu do vyššieho ročníka zostávajú nezmenené.

Je čas, aby ste začali pracovať, komunikovať a svedomito si uzatvorili postupne známky.

Usmernenie - hodnotenie Usmernenie - hodnotenie

 

07. 04. 2020

 

Via Humana

 

05. 04. 2020

 

1. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling sa vyjadril, že všetky školy a školské zariadenia sú zatvorené až do odvolania a výučba sa realizuje na diaľku. Situácia sa nejako vyvíja, na základe toho bude konať.

2. V prípade žiakov stredných škôl je možné realizovať priebežné hodnotenie aj formou klasifikácie.

3. Stredoškoláci nebudú tento rok opakovať ročník.

4. Letné prázdniny nebudú kratšie.

5. K ukončeniu vzdelania na stredných školách bude vydané samostatné usmernenie.

 

24. 03. 2020

 

Milí študenti, rodičia, záujemcovia o štúdium!

1. Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

2. „Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. 

3. Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

4. Minister rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.

 

16. 03. 2020

 

Milí študenti SSOŠ VIA HUMANA!

1. Na základe opatrení Ústredného krízového štábu SR v období od 16. marca do 27. marca 2020 prichádza k prerušeniu vyučovania na školách a školských zariadeniach.

2. Zdôrazňujeme, že toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.

3. Riaditeľstvo SSOŠ VIA HUMANA Vás vyzýva, aby ste toto obdobie využili na samoštúdium, na precvičovanie už prebraného učiva, na jeho opakovanie a získavanie nových vedomostí a čítanie zaujímavých kníh a podobne.

4. Svojimi učiteľmi budete kontaktovaní prostredníctvom rôznych foriem elektronickej komunikácie a budú Vám zadávané úlohy. Rovnako aj Vy sa môžete so svojimi otázkami obracať na svojich učiteľov.

5. Hlavne maturantov upozorňujeme na ich zodpovednosť pri príprave na maturitné skúšky.

6. Milí naši študenti, dodržiavajte všetky pokyny Úradu verejného zdravotníctva SR a Ústredného krízového štábu SR na ochranu pred koronavírusom.

7. Držme si všetci "palce", aby sme sa po skončení tohto mimoriadneho obdobia všetci "V ZDRAVÍ" stretli.

BUĎTE ZODPOVEDNÍ, ZDRŽUJTE SA V DOMÁCOM PROSTREDÍ A UČTE SA!!!

Riaditeľstvo SSOŠ VIA HUMANA

 

12. 03. 2020

 

Zmena termínov maturít

V nadväznosti na Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorým sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, sa menia termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 nasledovne:

Riadny termín EČ a PFIČ MS 

  • 31. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
  • 1. apríl 2020 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
  • 2. apríl  2020 (štvrtok) – matematika
  • 3. apríl  2020 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 15. až 20. apríla 2020.

 

12. 03. 2020

 

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Usmernenie ministerky školstva Usmernenie ministerky školstva

 

12. 03. 2020

 

Premiér Peter Pellegrini po skončení zasadania ústredného krízového štábu oznámil, že školy a školské zariadenia budú zatvorené od pondelka 16. 03. 2020 na 14 dní.

Školský internát pri SSOŠ VIA HUMANA Skalica je tiež v tomto období zatvorený.

Školská jedáleň je mimo prevádzky od 11. 03. 2020. 

 

09. 03. 2020

 

Na základe predbežného nariadenia zriaďovateľ školy určil, že je vyučovanie v škole od 10. 03. do 13. 03. 2020 prerušené.

Školský internát  pri SSOŠ VIA HUMANA Skalica je tiež v tomto období zatvorený.

Školská jedáleň je mimo prevádzky od 11. 03. 2020. 

Opatrenia sú zavedené s cieľom chrániť zdravie a zabrániť šíreniu ochorenia COVID 19.

Upozorňujeme študentov, že prerušenie vyučovania z dôvodu zabránenia šírenia ochorenia COVID 19 nie sú prázdniny. Študenti sa v maximálnej miere zdržiavajú doma. Venujú sa samoštúdiu. Vyhýbajú sa zhromaždeniu viacerých osôb, necestujú do zahraničia, nenavštevujú kiná, obchodné centrá a podobne.

 

CALL CENTRÁ TTSK >>>

USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA >>>

AKTUÁLNE INFORMÁCIE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA >>>

 

5. 3. 2020

 

Vážení rodičia!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 aj v štátoch Európskej únie zaslalo všetkým školám a školským zariadeniam usmernenie, ktoré Vám dávame do pozornosti.

Zároveň Vás žiadame, aby ste si uvedené usmernenie prečítali a riadili sa ním. Ďakujeme.

Koronavírus - usmernenie

 

KONTAKT POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

Uverejnila 10/07/2020, 09:14 VIA HUMANA
kontakt-pocas-letnych-prazdnin   

PONUKA PRÁCE

Uverejnila 06/07/2020, 12:53 VIA HUMANA
ponuka-prace-2020   

KORONAVÍRUS - OPATRENIA /AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE...

Uverejnila 05/03/2020, 00:00 VIA HUMANA
koronavirus  7. 5. 2020   Riaditeľka školy zverejňuje kritériá a podmienky prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021...

2 % Z DANE - TERMÍN PREDĹŽENÝ! ĎAKUJEME ZA...

Uverejnila 01/02/2017, 00:00 VIA HUMANA
vase-2-pomozu-dakujeme   Stále nás môžete podporiť a darovať 2 % z dane nášmu OZ. Termín bol predĺžený. Podklady môžete zaslať poštou na adresu SSOŠ Via Humana,...