Slovak Czech English German

OZNAMY ŠKOLY

Uverejnila 21/06/2018, 08:26 VIA HUMANA
predlzenie-preukazu-isic-na-dopravu   
Uverejnila 21/05/2018, 00:00 VIA HUMANA
obnova-platnosti-preukazu-isic   
Uverejnila 01/10/2018, 00:00 VIA HUMANA
mobilfest-2018  Po minuloročnom úspešnom ročníku v spolupráci so Súkromnou filmovou školou v Košiciach...

baner-vlavo-profil

MEDZINÁRODNÉ OBCHODNÉ VZŤAHY

Študijný odbor 6329M01 obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy

Študijné zameranie 6329 M 01 medzinárodné obchodné vzťahy v študijnom odbore obchodné a informačné služby sa venuje jednej z najstarších foriem medzinárodných ekonomických vzťahov, a to obchodným vzťahom.

Medzinárodné obchodné vzťahyŠtudenti začínajú terminológiou medzinárodného obchodu, pokračujú analýzou medzinárodného prostredia, učia sa stratégiám vstupu na medzinárodný trh pomocou konkrétnych obchodných prípadov v oblasti tovarov, služieb a dopravy.

Naučia sa orientovať v predpisoch a právnych normách, ako aj v úlohách medzinárodných organizácií (EÚ, NATO, OECD, OSN) a tretieho sektora (občianske združenia, nadácie, firemná filantropia).

Medzinárodné obchodné vzťahy

Naučia sa pochopiť vplyv medzinárodnej situácie na ekonomiku krajiny.

Samozrejmosťou je výučba dvoch cudzích jazykov a informačno-komunikačných technológií na úrovni ECDL.

Medzinárodné obchodné vzťahy 

Uplatnenie:

  • pracovník na oddelení domáceho a zahraničného obchodu,
  • obchodný zástupca zahraničných firiem,
  • manažér obchodných rokovaní,
  • pracovník v štátnej správe a samospráve v rámci zahraničného styku,
  • asistentsko-manažérske funkcie vo firmách pre zahraničné styky,
  • asistentsko-manažérske funkcie v oblasti tretieho sektora - mimovládnych organizácií s aktivitami týkajúcimi sa zahraničia,
  • pracovník marketingu pre analýzy medzinárodného prostredia.

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

 

Študijný odbor

6329 M obchodné a informačné služby

Študijné zameranie

01 medzinárodné obchodné vzťahy

Forma štúdia

denná

Dĺžka štúdia v rokoch   

4

Prijímacie konanie

výsledky štúdia na základnej škole, výsledky monitoru, odporúčanie výchovného poradcu, olympiády a súťaže

Ukončenie štúdia

maturitná skúška

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie