Slovak Czech English German

OZNAMY ŠKOLY

Uverejnila 12/12/2018, 09:46 VIA HUMANA
vianocny-pozdrav-2018   
Uverejnila 21/06/2018, 08:26 VIA HUMANA
predlzenie-preukazu-isic-na-dopravu   
Uverejnila 29/11/2018, 17:27 VIA HUMANA
nova-ponuka-v-skolskom-bufete  Od novembra sme do ponuky nášho školského bufetu zaradili aj zdravé šalátiky, tortilly a...
Uverejnila 21/05/2018, 00:00 VIA HUMANA
obnova-platnosti-preukazu-isic   

baner-vlavo-profil

MARKETING

Študijný odbor 6354M04 služby a súkromné podnikanie - marketing

Chcete v budúcnosti pracovať v oblasti práce a komunikácie s ľuďmi, obchodu, chcete reprezentovať firmu v rôznych prezentačných a reprezentačných úrovniach?

Marketing

Študijné zameranie 6354 M 04 marketing vytvára predpoklady naučiť Vás všetko čo vyžaduje trh.

Marketing

 

Po absolvovaní štúdia sa stanete kvalifikovanou pracovnou silou so širokým odborným profilom.

 

Uplatnenie:

 • produktový manažér,
 • referent marketingu,
 • propagačný referent,
 • pracovník pre styk s verejnosťou,
 • obchodník,
 • obchodný zástupca,
 • pracovník v reklame,
 • podnikateľ - živnostník.

 

Čaká Vás zaujímavá práca:

 • starostlivosť o rozvoj a predaj produktu,
 • vedenie obchodných prípadov,
 • prezentácia produktu potenciálnym zákazníkom,
 • uzatváranie zmlúv s partnermi,
 • návrh marketingového plánu,
 • komunikácia s reklamnými agentúrami,
 • propagačné aktivity,
 • vytváranie reklamných kampaní,
 • vyhľadávanie a získavanie nových zákazníkov,
 • zabezpečovanie styku s verejnosťou.

 

Plejádu odborných predmetov dopĺňajú cvičenia a semináre, ktoré rozširujú a upevňujú získané vedomosti a zručnosti, napr.:

 • tvorba projektov,
 • tvorba časopisu,
 • rozhlasové vysielanie,
 • grafický dizajn

a to všetko s bohatým využitím informačných technológií.

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

 

Študijný odbor

6354 M služby a súkromné podnikanie

Študijné zameranie

04 marketing

Forma štúdia

denná

Dĺžka štúdia v rokoch   

4

Prijímacie konanie

výsledky štúdia na základnej škole, výsledky monitoru, odporúčanie výchovného poradcu, olympiády a súťaže

Ukončenie štúdia

maturitná skúška

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie