1. MIESTO V OKRESNOM KOLE V STOLNOM TENISE

Žiacka knižka