Budapešť očami našej fotografky Peťky Hačundovej

Žiacka knižka