Aktuality zo života na škole

7 februára, 2022

Informácie k prijímacím skúškam

Dôležité termíny pre prijímacie konanie na stredné školy a možnosti podania prihlášky.
28 januára, 2022

Informácia k novej vyhláške k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov

Najdôležitejšie zmeny oproti predchádzajúcim pravidlám...
26 januára, 2022

Termíny maturitnej skúšky 2022

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky...
17 decembra, 2021

Vianočné želanie

Prajeme Vám pokojné Vianoce a do nového roku pevné zdravie, šťastie, veľa radosti a spokojnosti.
26 októbra, 2021

Duálne vzdelávanie na škole

SSOŠ VIA HUMANA Skalica je druhým rokom zapojená do systému duálneho vzdelávania.
12 októbra, 2021

Očkovacia kampaň na SŠ

Čo robiť, keď je žiak pozitívny na Covid-19?
27 septembra, 2021

Kedy do karantény

Čo robiť, keď je žiak pozitívny na Covid-19?
10 septembra, 2021

AG samotestovanie

Na základe Vášho prejaveného záujmu o sadu AG samotestov Vám oznamujeme, že si ich môžete prevziať na sekretariáte školy.
8 septembra, 2021

Poskytovanie štipendií

Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja o poskytovaní štipendií.
Žiacka knižka