Informácia k novej vyhláške k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov