Zamestnanci a orgány školy Via Humana

Orgány školy

Zriaďovateľ školy
 • Mgr. Dana Dorothea Mikulová

Vedenie školy
 • Mgr. Dana Dorothea Mikulová - riaditeľka školy
 • Mgr. Tomáš Mikula - zástupca riaditeľky školy
 • Mgr. Lenka Jozefovičová - projektový manažér, administratíva a korešpondencia riadiaci a pedagogický pracovník
 • Ing. Jana Jankovičová - Koordinátor pre oblasť Školského vzdelávacieho programu

Rada školy
 • Mgr. Lenka Mikulová
  • projektový manažér, administratíva a korešpondencia
  • riadiaci a pedagogický pracovník
 • Ing. Jana Jankovičová
  • koordinátor

Pedagogickí zamestnanci


MenoFunkciaEmail
PhDr. Alexander Pokovičučiteľ
PaedDr. Adriana Ilčíková učiteľka
Miroslav Štefek, BBAsprávca siete, lektor, odborník z praxe
Mgr. Pavol Tokošučiteľ
Mgr. Katarína Tomišováučiteľka, výchovný poradca
Mgr. Jana Obuchováučiteľka
Mgr. Ing. Radka Smugalováučiteľka
Mgr. Csilla Pukančík Németováučiteľka
Mgr. Blažena Rybárováučiteľka
Mgr. Beata Podhorániučiteľka
Ing. Štefan Duffeklektor, odborník z praxe
Lenka Rackovaučiteľka
Ing. Elena Štepanovskáučiteľka
Ing. Alexander Černýučiteľ
Bc. Hana Vávrováučiteľka
Alena Bartalováučiteľka
Mgr. Juraj Šebestaučiteľ
Mgr. Jana Kovárikováučiteľka
Ing. Andrea Němcová, PhD.učiteľka

Administratívny úsek


MenoFunkciaEmail
Elena Baumgartnerovákoordinátorka administratívnych činností
Jarmila Kollárovávedúca sekretariátu
Marta Stradejováekonómka

Prevádzkoví zamestnanci


MenoFunkciaEmail
Mária Milotováhospodárka
Alena Adzimováupratovačka

Zamestnanci školskej kuchyne


MenoFunkciaEmail
Marcela Loveckápoverená vedúca školskej jedálne
Alena Filovázamestnanec školskej jedálne, vedúca školského bufetu
Martina Bílazamestnanec školskej jedálne
Miriam Cingelovázamestnanec školskej jedálne
Soňa Turkovičovázamestnanec školskej jedálne

Zamestnanci školského internátu


MenoFunkciaEmail
Bc. Ivana Kwašnievskávedúca školského internátu
Júlia Tokošovávychovávateľka
Marcela Ivičičováupratovačka
Žiacka knižka