Podnikanie ako centrálny prvok v interkultúrnom kontexte

Základné údaje


 • Názov: Podnikanie ako centrálny prvok odborného vzdelávania v interkultúrnom kontexte
 • Operačný program: Program pre celoživotné vzdelávanie COMENIUS
 • Partneri:
  • Mesto Skalica
  • Mesto Bremerhaven
  • Súkromná stredná odborná škola Via Humana
  • BSDGG Berufliche Schule fur Dienstleistung, Gewerbe und Gestaltung

Aktivity


1Workshop
2Workshop
3Workshop
4Videoseminár
5Workshop
6Workshop

Ciele


 • Mobilita pedagógov do Bremen.
 • Dohody.
 • Nákup učebných pomôcok.
 • Workshop.

Journal: