Prečo študovať na SSOŠ Via Humana

Čo ponúka Via Humana


  • Štúdium je počas štyroch rokov bezplatné.
  • Staneš sa členom rodiny, kde vládne priateľská atmosféra.
  • S nami zažiješ dobrodružstvo študentského života počas zájazdov po Slovensku i v zahraničí.
  • Počas 30 rokov existencie Via Humana dokázala, že je školou kvalitnou a excelentnou.
  • Staneš sa súčasťou školy, ktorej absolventi dokážu získať vhodné zamestnanie a sú prijímaní na vysokoškolské štúdium (napr. masmediálna komunikácia, ekonómia, cestovný ruch, právo, cudzie jazyky, matematika, politológia, kulturológia...).
  • Škola ťa dokáže pripraviť v práci s počítačom a digitálnou technikou tak, že budeš schopný získať certifikát ECDL, CISCO ACADEMY (medzinárodne uznávané doklady).
  • Podľa zvoleného študijného odboru môžeš získať ďalšie osvedčenia (barman, technika stravovacích služieb, preukaz sprievodcu CR, preukaz animačného pracovníka...).
  • Môžeš využívať najmodernejšie technické vybavenie: 5 učební informatiky, interaktívne tabule, e-Beam, notebooky, dataprojektory, webkamery, ozvučovaciu techniku...
  • Veľká pozornosť sa venuje výučbe cudzích jazykov (anglický, nemecký).
  • Čaká ťa skupinové vyučovanie podporené individuálnym prístupom ku každému študentovi.