Školský poriadok a pravidlá správania sa

Pravidlá správania


Školský poriadok a pravidlá správania sa nájdete v dokumentoch nižšie. Škola je proti drogám a šikane! Poskytujeme dokumenty pre rodičov na podporu prevencie a boja proti týmto problémom.


Dokumenty:
Žiacka knižka