Slovak Czech English German

OZNAMY ŠKOLY

Uverejnila 06/07/2020, 12:53 VIA HUMANA
ponuka-prace-2020   
Uverejnila 15/10/2020, 19:07 VIA HUMANA
isic-a-itic-preukaz-obnova-platnosti  Milí študenti, platnosť preukazov si môžete predĺžiť známkou ISIC sami...
Uverejnila 05/03/2020, 00:00 VIA HUMANA
koronavirus  11. 10. 2020   Stredné školy od pondelka prechádzajú kvôli epidémii koronavírusu na...

baner-vlavo-profil

PRIJÍMACIE KONANIE

 

PRIJÍMACIE KONANIE

Podľa nových pravidiel musí prijímacie konanie absolvovať každý deviatak, ktorý sa hlási na štúdium na strednej škole s maturitou. 

Výnimku tvoria tí žiaci, ktorí v Testovaní 9 - monitore dosiahli 90 a viac % z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

O prijatí žiaka rozhodne riaditeľka školy na základe prijímacieho konania a odporúčania prijímacej komisie.

 

 

KRITÉRIÁ PRIJATIA

Zohľadňuje sa:

  • výsledok prijímacích skúšok,
  • prospech žiaka v základnej škole,
  • výsledok Testovania 9 - monitoru,
  • úspechy na olympiádach či v súťažiach,
  • odporúčania na štúdium.

 

 

ZVEREJŇOVANIE VÝSLEDKOV

Škola výsledky prijímacieho konania zverejňuje - každý uchádzač má pridelené anonymné číslo pre väčšiu transparentnosť pri prijímacích skúškach.

Písomné rozhodnutia sa posielajú po uzatvorení 2. termínu.

Výsledky prijímacieho konania môžu byť: prijatý/á bez prijímacích skúšok, prijatý/á v 1. termíne, prijatý/á v 2. termíne, neprijatý/á, prijatý/á na odvolanie.

V prípade, že uchádzač nie je prijatý na štúdium, rodič má právo podať odvolanie - požiadať o preskúmanie rozhodnutia.

 

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Prijímacie skúšky pre odbory Služby v cestovnom ruchu, Informatika a informačné systémy, Marketing sa konajú z predmetov Slovenský jazyk a literatúramatematika.

Prijímacie skúšky pre odbor Poradenstvo vo výžive (s orientáciou na pohybové a športové aktivity) sa konajú z predmetov slovenský jazyk a literatúra a chémia.

1. kolo sa uskutočňuje v dvoch termínoch: 

1. termín prijímacích skúšok,

2. termín prijímacích skúšok.

v budove Súkromnej strednej odbornej školy VIA HUMANA, Mallého 2, Skalica.

 

 

 

OKRUHY PRIJÍMACÍCH TESTOV

Okruhy - matematika >>>

Okruhy - slovenský jazyk a literatura >>>

Okruhy - chémia >>>

 

PRÍKLADY TESTOV

Príklad testu z matematiky >>>

Príklad testu zo slovenského jazyka a literatúry >>>

Príklad testu z chémie >>>

 

prijimacie skusky