Slovak Czech English German

OZNAMY ŠKOLY

Uverejnila 06/07/2020, 00:00 VIA HUMANA
ponuka-prace-2020   
Uverejnila 27/04/2021, 00:00 VIA HUMANA
medzinarodny-vyskum  Milé študentky, milí študenti, obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc pri našom medzinárodnom...
Uverejnila 21/03/2021, 00:00 VIA HUMANA
adresa-skoly-zostava-nezmenena  Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA Skalica oznamuje na základe šíriacich sa...
Uverejnila 05/03/2020, 00:00 VIA HUMANA
koronavirus  22. 3. 2021   Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021...

baner-vlavo-profil

INFORMATIKA A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE

Študijný odbor 2561M00 informatika a sieťové technológie

letak

 

ROZDIEL MEDZI ODBORMI INFORMATIKA V NAŠOM OKOLÍ >>>

 

Aj Vy si uvedomujete, že telekomunikácie, dátové komunikácie, počítačové siete a internet sa rozvíjajú neuveriteľným tempom a dnes už tvoria základ každého podnikania? Že informatici sú žiadanou a vyhľadávanou profesiou?

Potom Vám ponúkame študijný odbor 2561 M 00 informatika a sieťové technológie.

Informatika a informačné systémyPrečo informatiku a sieťové technológie na VIA HUMANA?

Pretože štúdium obsahuje najaktuálnejšie trendy:

 • siete a sieťové služby,
 • počítačovú grafiku,
 • programovanie.

Informatika a informačné systémyOrientuje sa na informačné systémy v ekonomických objektoch.

 

Úspešný absolvent VIA HUMANA:

 • má dobré ekonomické vedomosti,
 • vyzná sa v ochrane podnikateľských informácií,
 • ovláda výpočtovú techniku,
 • vie pracovať so štandardnými nástrojmi informatiky a informačných technológií (programovacie jazyky, operačné systémy, kancelárske balíky, databázové systémy, systémy pre projektovanie a návrh webových aplikácií, serverové operačné systémy),
 • získa praktické zručnosti pre navrhovanie a realizáciu lokálnej počítačovej siete.

 

Ako sú žiaci pripravovaní do praxe?

 • Žiaci sú pripravovaní do praxe tak, aby našli uplatnenie aj v programátorskej oblasti aj v oblasti informačních komunikácií a počítačových sietí.

 

Ktoré odborné predmety patria medzi hlavné?

Hlavné odborné predmety sú:

 • Informatika - hardware, software, ochrana pred vírusami a zneužitím údajov, balík MS Office, tvorba webov v HTML, CSS a PHP.
 • Programovanie - Turbo Pascal, Delphi a C++.
 • Grafika a multimédiá - Corel, Photoshop, Cinema, Flash, 3DStudio atď.
 • Počítačové siete - servery Windows, Linux, návrhy, tvorba, zapájanie sietí, spravovanie sietí.
 • Prenosové technológie - spravovanie serverov, inštalácie, praktické práce na lokálnej sieti.
 • Ochrana podnikateľských informácií - praktické skúsenosti s kódovaním a šifrovaním, právne predpisy atď.

 

Uplatnenie:

 • informatik v rôznych sférach hospodárstva na domácom i medzinárodnom trhu práce,
 • konzultant - informatik,
 • programátor www aplikácií a podnikových intranetov,
 • samostatný podnikateľ,
 • prevádzkar systémov informačných technológií,
 • správca počítačových sietí,
 • pokračovanie v štúdiu na vysokej škole.

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

 

Študijný odbor

2561 M informatika a sieťové technológie

Študijné zameranie

00

Forma štúdia

denná

Dĺžka štúdia v rokoch   

4

Prijímacie konanie

výsledky štúdia na základnej škole, výsledky monitoru, odporúčanie výchovného poradcu, olympiády a súťaže

Ukončenie štúdia

maturitná skúška

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie