Slovak Czech English German

OZNAMY ŠKOLY

Uverejnila 06/07/2020, 12:53 VIA HUMANA
ponuka-prace-2020   
Uverejnila 15/10/2020, 19:07 VIA HUMANA
isic-a-itic-preukaz-obnova-platnosti  Milí študenti, platnosť preukazov si môžete predĺžiť známkou ISIC sami...
Uverejnila 05/03/2020, 00:00 VIA HUMANA
koronavirus  11. 10. 2020   Stredné školy od pondelka prechádzajú kvôli epidémii koronavírusu na...

baner-vlavo-profil

INFORMATIKA A INFORMAČNÉ SYSTÉMY

Študijný odbor 6329M obchodné a informačné služby - informatika a informačné systémy

Informatika a informačné systémy

 

ROZDIEL MEDZI ODBORMI INFORMATIKA V NAŠOM OKOLÍ >>>

 

Aj Vy si uvedomujete, že telekomunikácie, dátové komunikácie, počítačové siete a internet sa rozvíjajú neuveriteľným tempom a dnes už tvoria základ každého podnikania? Že informatici sú žiadanou a vyhľadávanou profesiou?

Potom Vám ponúkame študijné zameranie 6329 M informatika a informačné systémy v študijnom odbore obchodné a informačné služby.

Informatika a informačné systémy Prečo informatiku a informačné systémy na VIA HUMANA?

Pretože štúdium obsahuje najaktuálnejšie trendy:

 • siete a sieťové služby,
 • počítačovú grafiku,
 • programovanie.

Informatika a informačné systémyOrientuje sa na informačné systémy v ekonomických objektoch.

 

Úspešný absolvent VIA HUMANA:

 • má dobré ekonomické vedomosti,
 • vyzná sa v ochrane podnikateľských informácií,
 • ovláda výpočtovú techniku,
 • vie pracovať so štandardnými nástrojmi informatiky a informačných technológií (programovacie jazyky, operačné systémy, kancelárske balíky, databázové systémy, systémy pre projektovanie a návrh webových aplikácií, serverové operačné systémy),
 • získa praktické zručnosti pre navrhovanie a realizáciu lokálnej počítačovej siete.

 

Ako sú žiaci pripravovaní do praxe?

 • Žiaci sú pripravovaní do praxe tak, aby našli uplatnenie aj v programátorskej oblasti aj v oblasti informačních komunikácií a počítačových sietí.

 

Ktoré odborné predmety patria medzi hlavné?

Hlavné odborné predmety sú:

 • Informatika - hardware, software, ochrana pred vírusami a zneužitím údajov, balík MS Office, tvorba webov v HTML, CSS a PHP.
 • Programovanie - Turbo Pascal, Delphi a C++.
 • Grafika a multimédiá - Corel, Photoshop, Cinema, Flash, 3DStudio atď.
 • Počítačové siete - servery Windows, Linux, návrhy, tvorba, zapájanie sietí, spravovanie sietí.
 • Prenosové technológie - spravovanie serverov, inštalácie, praktické práce na lokálnej sieti.
 • Ochrana podnikateľských informácií - praktické skúsenosti s kódovaním a šifrovaním, právne predpisy atď.

 

Uplatnenie:

 • informatik v rôznych sférach hospodárstva na domácom i medzinárodnom trhu práce,
 • konzultant - informatik,
 • programátor www aplikácií a podnikových intranetov,
 • samostatný podnikateľ,
 • prevádzkar systémov informačných technológií,
 • správca počítačových sietí,
 • pokračovanie v štúdiu na vysokej škole.

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

 

Študijný odbor

6329 M obchodné a informačné služby

Študijné zameranie

informatika a informačné systémy

Forma štúdia

denná

Dĺžka štúdia v rokoch   

4

Prijímacie konanie

výsledky štúdia na základnej škole, výsledky monitoru, odporúčanie výchovného poradcu, olympiády a súťaže

Ukončenie štúdia

maturitná skúška

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie