Slovak Czech English German

OZNAMY ŠKOLY

Uverejnila 21/03/2021, 00:00 VIA HUMANA
adresa-skoly-zostava-nezmenena  Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA Skalica oznamuje na základe šíriacich sa...
Uverejnila 06/07/2020, 00:00 VIA HUMANA
ponuka-prace-2020   
Uverejnila 10/05/2021, 00:00 VIA HUMANA
vysledky-prijimacieho-konania-2021   VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 2. TERMÍNE (10. 05. 2021) >>>   Všetkým uchádzačom...
Uverejnila 20/01/2021, 00:00 VIA HUMANA
aktualna-ponuka-studijnych-odborov   

baner-vlavo-profil

MARKETING

Študijný odbor 6354M04 služby a súkromné podnikanie - marketing

Chcete v budúcnosti pracovať v oblasti práce a komunikácie s ľuďmi, obchodu, chcete reprezentovať firmu v rôznych prezentačných a reprezentačných úrovniach?

Marketing

Študijné zameranie 6354 M 04 marketing vytvára predpoklady naučiť Vás všetko čo vyžaduje trh.

Marketing

 

Po absolvovaní štúdia sa stanete kvalifikovanou pracovnou silou so širokým odborným profilom.

 

Uplatnenie:

 • produktový manažér,
 • referent marketingu,
 • propagačný referent,
 • pracovník pre styk s verejnosťou,
 • obchodník,
 • obchodný zástupca,
 • pracovník v reklame,
 • podnikateľ - živnostník.

 

Čaká Vás zaujímavá práca:

 • starostlivosť o rozvoj a predaj produktu,
 • vedenie obchodných prípadov,
 • prezentácia produktu potenciálnym zákazníkom,
 • uzatváranie zmlúv s partnermi,
 • návrh marketingového plánu,
 • komunikácia s reklamnými agentúrami,
 • propagačné aktivity,
 • vytváranie reklamných kampaní,
 • vyhľadávanie a získavanie nových zákazníkov,
 • zabezpečovanie styku s verejnosťou.

 

Plejádu odborných predmetov dopĺňajú cvičenia a semináre, ktoré rozširujú a upevňujú získané vedomosti a zručnosti, napr.:

 • tvorba projektov,
 • tvorba časopisu,
 • rozhlasové vysielanie,
 • grafický dizajn

a to všetko s bohatým využitím informačných technológií.

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

 

Študijný odbor

6354 M služby a súkromné podnikanie

Študijné zameranie

04 marketing

Forma štúdia

denná

Dĺžka štúdia v rokoch   

4

Prijímacie konanie

výsledky štúdia na základnej škole, výsledky monitoru, odporúčanie výchovného poradcu, olympiády a súťaže

Ukončenie štúdia

maturitná skúška

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie