Vyhlásenie výsledkov fotografickej  súťaže Takto to vidím ja – „Svet zblízka”