Marketing

Marketing
Študijný odbor 6327M - Marketing - Ekonomické a administratívne služby v podnikaní

 • Študijný odbor: 6327M - Marketing - Ekonomické a administratívne služby v podnikaní
 • Forma štúdia: denná
 • Dĺžka štúdia: 4 roky
 • Prijímacie konanie: výsledky štúdia na základnej škole, výsledky monitoru, odporúčanie výchovného poradcu, olympiády a súťaže
 • Ukončenie štúdia: maturitná skúška
 • Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

O odbore:

Chcete v budúcnosti pracovať v oblasti práce a komunikácie s ľuďmi, obchodu, chcete reprezentovať firmu v rôznych prezentačných a reprezentačných úrovniach?

Študijné zameranie 6327M - Marketing - Ekonomické a administratívne služby v podnikaní vytvára predpoklady naučiť Vás všetko čo vyžaduje trh. Po absolvovaní štúdia sa stanete kvalifikovanou pracovnou silou so širokým odborným profilom.


Vedomosti a zručnosti:

Plejádu odborných predmetov dopĺňajú cvičenia a semináre, ktoré rozširujú a upevňujú získané vedomosti a zručnosti.

 • tvorba projektov,
 • tvorba časopisu,
 • rozhlasové vysielanie,
 • grafický dizajn.

a to všetko s bohatým využitím informačných technológií.

Uplatnenie:
 • Produktový manažér
 • Referent marketingu
 • Propagačný referent
 • Pracovník pre styk s verejnosťou
 • Obchodník
 • Obchodný zástupca
 • Pracovník v reklame
 • Podnikateľ - živnostník

Čaká Vás zaujímavá práca:
 • starostlivosť o rozvoj a predaj produktu,
 • vedenie obchodných prípadov,
 • prezentácia produktu potenciálnym zákazníkom,
 • uzatváranie zmlúv s partnermi,
 • návrh marketingového plánu,
 • komunikácia s reklamnými agentúrami,
 • propagačné aktivity,
 • vytváranie reklamných kampaní,
 • vyhľadávanie a získavanie nových zákazníkov,
 • zabezpečovanie styku s verejnosťou.