Aktuality zo života na škole

30 decembra, 2021

Obľúbené online školy

UNIZA pripravila pre stredoškolákov obľúbené online školy v oblasti programovania počítačových hier, 3D tlače...
17 decembra, 2021

X-mas výzva

Sme radi, že sa naši žiaci a učitelia zapojili a niektorí sa vianočne naladili.
16 decembra, 2021

Súťaž ZENIT

Študenti odboru informačné a sieťové technológie sa tento rok zúčastnili súťaže ZENIT.
16 decembra, 2021

Energocraft

S podporou Slovenských elektrární ti prinášame súťaž v hre Minecraft, do ktorej sa môže zapojiť každý študent.
7 decembra, 2021

Online Mikuláš

Síce sme aj tento  rok vymenili  priestory našej školy  za pohodlie našich domovov, ale event Mikuláša sme si užili.
1 decembra, 2021

Online EXPERT

Dňa 30.11.2021 sa na SSOŠ Via Humana Skalica vybraní žiaci školy zúčastnili vedomostnej súťaže EXPERT.
26 novembra, 2021

Bubnovačka 2021

ento rok sa zapojila i SSOŠ Via Humana a  symbolicky bubnovala, aby upozornila na dôležitosť ochrany detí pred násilím.