Poradenstvo vo výžive

Poradenstvo vo výžive
Študijný odbor 2950M00

 • Študijný odbor: 2950 M poradenstvo vo výžive (s orientáciou na pohybové a športové aktivity)
 • Študijné zameranie: 00
 • Forma štúdia: denná
 • Dĺžka štúdia: 4 roky
 • Prijímacie konanie: výsledky štúdia na základnej škole, výsledky monitoru, odporúčanie výchovného poradcu, olympiády a súťaže
 • Ukončenie štúdia: maturitná skúška
 • Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

O odbore:

Ste športovci, športovkyne a chcete sa profesionálne venovať niektorému z povolaní, ktoré je úzko späté so športom, zdravým životným štýlom a zdravou výživou?

Potom Vám ponúkame štúdium v odbore 2950 M 00 poradenstvo vo výžive (s orientáciou na pohybové a športové aktivity). Po absolvovaní štúdia sa stanete kvalifikovaným pracovníkom so širokým odborným profilom.

Jedinečnosť študijného odboru spočíva v tom, že obsah vzdelávania:
 • reaguje na nové trendy rozvoja výživových prostriedkov a doplnkov pre športovca s cieľom dospieť k vynikajúcemu športovému výkonu, rozvíja pohybové aktivity a zvyšuje športovú výkonnosť, fyzickú a psychickú kondíciu,
 • učí kontrolovať správne výživové hodnoty pri pohybových aktivitách,
 • umožňuje študentom navštevovať vlastné športové kluby,
 • umožňuje stretnutia s významnými športovcami, lekármi, odborníkmi na výživu,
 • naučí tvoriť výživové a pohybové programy pre seba i klientov.