Maturita na SSOŠ Via Humana

Maturitné skúšky


Termíny maturitnej skúšky 2022

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) sa v školskom roku 2021/2022 uskutoční v dňoch:

  • 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
  • 16. marec 2022 (streda) – anglický jazyk
  • 17. marec 2022 (štvrtok) – matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční v termíne od 5. apríla 2022 až 8. apríla 2022.

Praktická časť odbornej zložky MS pre všetky študijné odbory vo štvrtých ročníkoch sa uskutoční v termíne od 5. apríla 2022 do 8. apríla 2022.

Interná časť MS (ústna forma) sa uskutoční v termíne od 30. mája 2022 do 3. júna 2022.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Na tomto odkaze nájdete tiež pokyny a ukážky hárkov - sekcia Organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia.