Projekty, ich riadenie a realizácia

Projekty školy


Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA má bohaté skúsenosti s riadením projektov a ich realizáciou. V posledných piatich rokoch zrealizovala vyše 30 projektov, väčšieho alebo menšieho rozsahu, ktoré jednoznačne deklarujú predchádzajúce skúsenosti s cieľovými skupinami i aktivitami. Sú to projekty regionálneho, národného i medzinárodného charakteru.


Projekty, ktoré svojim obsahom riešili problematiku životného prostredia, histórie a cestovného ruchu:
 • Senica očami reality
 • Holíč 2000
 • Lov na papier
 • Ako sme sa túlali Záhorím.
 • Pamiatky Skalice
 • Wyvar - študentské mestečko
 • Náučný chodník Márie - Terézie
 • Dediny Slovenska
 • Spisovatelia môjho regiónu

Projekty, ktoré svojim obsahom riešili zdravý životný štýl:
 • Poznaj sám seba
 • S Tebou o Tebe

Projekty, ktoré svojim obsahom boli a niektoré naďalej sú orientované na medzinárodnú spoluprácu mladých:
 • Švajčiarsko na obzore
 • Maďarská rapsódia
 • Stretnutie s východnou Európou
 • Jugendparlament
 • Letternej
 • Jugend - Schule Wirtschaft
 • Európa v škole
 • Medzinárodný seminár EÚ
Projekty, ktoré boli a sú zamerané na IKT:
 • Infovek
 • Otvorená škola
 • ECDL
 • Virgal
 • Matematický kalendár
 • MESE
 • Investland
 • Ornamenty Slovenska

Najaktuálnejšie projekty: