Školský internát ako súčasť SSOŠ Via Humana

Študentské ubytovanie


Poskytujeme bezplatné ubytovanie pre našich študentov v našom školskom internáte. Kvôli možnosti prespania pre verejnosť je možné kontaktovať pracovníkov internátu.Internát sa nachádza na Nádražnej 33, blízko vlakovej stanice v Skalici. Internát je pekne a účelne zariadený. Prihlášky na internát sa odovzdávajú na sekretariáte alebo priamo vedúcej internátu p. Alene Dermekovej najlepšie do 15. septembra príslušného šk. roku (prihlásiť sa môžu aj študenti, ktorí chcú služby internátu využívať len v určitom období, napr. cez zimné obdobie a zvyšok šk. roku sa rozhodnú cestovať).


Školský internát
  • Adresa: Nádražná 33, 909 01 Skalica
  • Telefón: 0905 311 015
  • Email:

Dokumenty
Žiacka knižka