Aktuality

Via Humana,
moderná škola,
výnimočný študent

Via Humana,
moderná škola,
výnimočný študent
Viac o škole Viac o škole Aktuality

Oznamy


Oznamy pre študentov SSOŠ Via Humana.

 
26 januára, 2022

Termíny maturitnej skúšky 2022

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky...
17 decembra, 2021

Vianočné želanie

Prajeme Vám pokojné Vianoce a do nového roku pevné zdravie, šťastie, veľa radosti a spokojnosti.
26 októbra, 2021

Duálne vzdelávanie na škole

SSOŠ VIA HUMANA Skalica je druhým rokom zapojená do systému duálneho vzdelávania.

Aktuality


Pravidelne vám prinášame najaktuálnejšie novinky zo života na škole VIA HUMANA.

 
26 januára, 2022

Ekonomická olympiáda

V polovici decembra sa Via Humana zapojila školským kolom do Ekonomickej olympiády.
26 januára, 2022

Termíny maturitnej skúšky 2022

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky...
30 decembra, 2021

Obľúbené online školy

UNIZA pripravila pre stredoškolákov obľúbené online školy v oblasti programovania počítačových hier, 3D tlače...

O škole


Na škole kladieme dôraz na skupinové vyučovanie podporené individuálnym prístupom ku každému študentovi.


Štúdium na škole

Štúdium vo všetkých ponúkaných odboroch poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a ukončuje sa maturitnou skúškou. Naši absolventi dokážu získať vhodné zamestnanie a sú prijímaní na vysokoškolské štúdium.


Mohlo by vás zaujímať:

Študijné odbory


Vyučovanie je orientované na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností pre prax a štúdium na vysokej škole - žiaci sa pripravujú na vykonávanie povolaní a adekvátnym uplatnením sa na trhu práce, ako aj na štúdium na vysokých školách.

 

Informačné a sieťové technológie

Študijné zameranie 2561 M Informačné a sieťové technológie v študijnom odbore obchodné a informačné služby. Žiaci sú pripravovaní do praxe tak, aby našli uplatnenie aj v programátorskej oblasti aj v oblasti informačních komunikácií a počítačových sietí.

Viac o študijnom odbore

Služby v cestovnom ruchu

Študijný odbor 6355 M 00 služby v cestovnom ruchu s rozšírenou výučbou cudzích jazykov vytvára predpoklady naučiť Vás všetko, čo vyžaduje trh. VIA HUMANA už od roku 1992 vzdeláva v tomto atraktívnom odbore a je jedinou školou na Slovensku s takto koncipovaným študijným odborom.

Viac o študijnom odbore

Marketing

Študijné zameranie 6354 M 04 marketing vytvára predpoklady naučiť Vás všetko čo vyžaduje trh. Po absolvovaní štúdia sa stanete kvalifikovanou pracovnou silou so širokým odborným profilom.

Viac o študijnom odbore

Poradenstvo vo výžive

Ste športovci, športovkyne a chcete sa profesionálne venovať niektorému z povolaní, ktoré je úzko späté so športom, zdravým životným štýlom a zdravou výživou? Potom Vám ponúkame štúdium v odbore 2950 M 00 poradenstvo vo výžive.

Viac o študijnom odbore
Žiacka knižka