BUDÚCNOSŤ JE VZDELANIE

BUDÚCNOSŤ SME MY!
Podaj si prihlášku a pridaj sa k nám :) Viac info o škole Podmienky prijatia

Oznamy


Oznamy pre študentov SSOŠ Via Humana.

 
30 augusta, 2023

Školský rok 2023/2024

30 júna, 2023

PRIJATIE NAJLEPŠÍCH ABSOLVENTOV

V priestoroch veľkej zasadačky mestského úradu Skalica sa 28. júna 2023 uskutočnilo slávnostné prijatie najlepších […]
30 júna, 2023

KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA

Koniec školského roka nie je len o uzatváraní známok a odovzdávaní knižiek, ale aj o […]

Aktuality


Pravidelne vám prinášame najaktuálnejšie novinky zo života na škole VIA HUMANA.

 
30 augusta, 2023

Školský rok 2023/2024

30 júna, 2023

PRIJATIE NAJLEPŠÍCH ABSOLVENTOV

V priestoroch veľkej zasadačky mestského úradu Skalica sa 28. júna 2023 uskutočnilo slávnostné prijatie najlepších […]
30 júna, 2023

KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA

Koniec školského roka nie je len o uzatváraní známok a odovzdávaní knižiek, ale aj o […]

O škole


Na škole kladieme dôraz na skupinové vyučovanie podporené individuálnym prístupom ku každému študentovi.


Štúdium na škole

Štúdium vo všetkých ponúkaných odboroch poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a ukončuje sa maturitnou skúškou. Naši absolventi dokážu získať vhodné zamestnanie a sú prijímaní na vysokoškolské štúdium.


Mohlo by vás zaujímať:

Študijné odbory


Vyučovanie je orientované na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností pre prax a štúdium na vysokej škole - žiaci sa pripravujú na vykonávanie povolaní a adekvátnym uplatnením sa na trhu práce, ako aj na štúdium na vysokých školách.

 

Informačné a sieťové technológie

Študijné zameranie 2561 M Informačné a sieťové technológie v študijnom odbore obchodné a informačné služby. Žiaci sú pripravovaní do praxe tak, aby našli uplatnenie aj v programátorskej oblasti aj v oblasti informačních komunikácií a počítačových sietí.

Viac o študijnom odbore

Služby v cestovnom ruchu

Študijný odbor 6355 M 00 služby v cestovnom ruchu s rozšírenou výučbou cudzích jazykov vytvára predpoklady naučiť Vás všetko, čo vyžaduje trh. VIA HUMANA už od roku 1992 vzdeláva v tomto atraktívnom odbore a je jedinou školou na Slovensku s takto koncipovaným študijným odborom.

Viac o študijnom odbore

Marketing

Študijné zameranie 6354 M 04 marketing vytvára predpoklady naučiť Vás všetko čo vyžaduje trh. Po absolvovaní štúdia sa stanete kvalifikovanou pracovnou silou so širokým odborným profilom.

Viac o študijnom odbore

Poradenstvo vo výžive

Ste športovci, športovkyne a chcete sa profesionálne venovať niektorému z povolaní, ktoré je úzko späté so športom, zdravým životným štýlom a zdravou výživou? Potom Vám ponúkame štúdium v odbore 2950 M 00 poradenstvo vo výžive.

Viac o študijnom odbore
Žiacka knižka