Aktuality Via Humana,
moderná škola,
výnimočný študent
Via Humana,
moderná škola,
výnimočný študent
Viac o škole Viac o škole Aktuality

Oznamy


Oznamy pre študentov SSOŠ Via Humana.

 
October 26, 2021

Duálne vzdelávanie na škole

SSOŠ VIA HUMANA Skalica je druhým rokom zapojená do systému duálneho vzdelávania.
October 12, 2021

Očkovacia kampaň v stredných školách

Čo robiť, keď je žiak pozitívny na Covid-19?
September 27, 2021

Kedy do karantény

Čo robiť, keď je žiak pozitívny na Covid-19?

Aktuality


Pravidelne vám prinášame najaktuálnejšie novinky zo života na škole VIA HUMANA.

 
November 26, 2021

Bubnovačka 2021

ento rok sa zapojila i SSOŠ Via Humana a  symbolicky bubnovala, aby upozornila na dôležitosť ochrany detí pred násilím.
November 19, 2021

Júro túr

Dňa 18.11.2021 sa mali možnosť naši žiaci dozvedieť informácia od zástupcov informačného centra v Senici.
November 19, 2021

Fotografia pohľadom matematika

Žiaci 2. a 3. ročníka odboru informatika a informačné systémy sa zúčastnili online prednášky.

O škole


Na škole kladieme dôraz na skupinové vyučovanie podporené individuálnym prístupom ku každému študentovi.


Štúdium na škole

Štúdium vo všetkých ponúkaných odboroch poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a ukončuje sa maturitnou skúškou. Naši absolventi dokážu získať vhodné zamestnanie a sú prijímaní na vysokoškolské štúdium.


Mohlo by vás zaujímať:

Študijné odbory


Vyučovanie je orientované na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností pre prax a štúdium na vysokej škole - žiaci sa pripravujú na vykonávanie povolaní a adekvátnym uplatnením sa na trhu práce, ako aj na štúdium na vysokých školách.

 

Informatika a sieťové technológie

Študijné zameranie 6329 M informatika a sieťové technológie v študijnom odbore obchodné a informačné služby. Žiaci sú pripravovaní do praxe tak, aby našli uplatnenie aj v programátorskej oblasti aj v oblasti informačních komunikácií a počítačových sietí.

Viac o študijnom odbore

Služby v cestovnom ruchu

Študijný odbor 6355 M 00 služby v cestovnom ruchu s rozšírenou výučbou cudzích jazykov vytvára predpoklady naučiť Vás všetko, čo vyžaduje trh. VIA HUMANA už od roku 1992 vzdeláva v tomto atraktívnom odbore a je jedinou školou na Slovensku s takto koncipovaným študijným odborom.

Viac o študijnom odbore

Marketing

Študijné zameranie 6354 M 04 marketing vytvára predpoklady naučiť Vás všetko čo vyžaduje trh. Po absolvovaní štúdia sa stanete kvalifikovanou pracovnou silou so širokým odborným profilom.

Viac o študijnom odbore

Poradenstvo vo výžive

Ste športovci, športovkyne a chcete sa profesionálne venovať niektorému z povolaní, ktoré je úzko späté so športom, zdravým životným štýlom a zdravou výživou? Potom Vám ponúkame štúdium v odbore 2950 M 00 poradenstvo vo výžive.

Viac o študijnom odbore

Kontakt


Súkromná stredná odborná škola Via Humana
 • Adresa: Mallého 2, 909 01 Skalica
 • Telefón: 034 668 57 76
 • Email: viahumana@viahumana.sk
  sekretariat@viahumana.sk

Školská jedáleň
 • Telefón: 0948 245 001
 • Email: kuchyna@viahumana.sk

Školský internát
 • Adresa: Nádražná 33, 909 01 Skalica
 • Telefón: 0905 311 015
 • Email: internat@viahumana.sk

  Kontaktný formulár


  Žiacka knižka