BUDÚCNOSŤ JE VZDELANIE

BUDÚCNOSŤ SME MY!
Podaj si prihlášku a pridaj sa k nám :) Viac info o škole Podmienky prijatia

Oznamy


Oznamy pre študentov SSOŠ Via Humana.

 
23 októbra, 2023

Jabĺčkový beh

Via Humana sa 20. 10. 2023 zúčastnila Jabĺčkového behu na podporu Ligy proti rakovine.
30 augusta, 2023

Školský rok 2023/2024

30 júna, 2023

PRIJATIE NAJLEPŠÍCH ABSOLVENTOV

V priestoroch veľkej zasadačky mestského úradu Skalica sa 28. júna 2023 uskutočnilo slávnostné prijatie najlepších […]

Aktuality


Pravidelne vám prinášame najaktuálnejšie novinky zo života na škole VIA HUMANA.

 
23 októbra, 2023

Jabĺčkový beh

Via Humana sa 20. 10. 2023 zúčastnila Jabĺčkového behu na podporu Ligy proti rakovine.
30 augusta, 2023

Školský rok 2023/2024

30 júna, 2023

PRIJATIE NAJLEPŠÍCH ABSOLVENTOV

V priestoroch veľkej zasadačky mestského úradu Skalica sa 28. júna 2023 uskutočnilo slávnostné prijatie najlepších […]

O škole


Na škole kladieme dôraz na skupinové vyučovanie podporené individuálnym prístupom ku každému študentovi.


Štúdium na škole

Štúdium vo všetkých ponúkaných odboroch poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a ukončuje sa maturitnou skúškou. Naši absolventi dokážu získať vhodné zamestnanie a sú prijímaní na vysokoškolské štúdium.


Mohlo by vás zaujímať:

Študijné odbory


Vyučovanie je orientované na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností pre prax a štúdium na vysokej škole - žiaci sa pripravujú na vykonávanie povolaní a adekvátnym uplatnením sa na trhu práce, ako aj na štúdium na vysokých školách.

 

Informačné a sieťové technológie

Študijné zameranie 2561 M Informačné a sieťové technológie v študijnom odbore obchodné a informačné služby. Žiaci sú pripravovaní do praxe tak, aby našli uplatnenie aj v programátorskej oblasti aj v oblasti informačních komunikácií a počítačových sietí.

Viac o študijnom odbore

Služby v cestovnom ruchu

Študijný odbor 6355 M 00 služby v cestovnom ruchu s rozšírenou výučbou cudzích jazykov vytvára predpoklady naučiť Vás všetko, čo vyžaduje trh. VIA HUMANA už od roku 1992 vzdeláva v tomto atraktívnom odbore a je jedinou školou na Slovensku s takto koncipovaným študijným odborom.

Viac o študijnom odbore

Marketing

Študijné zameranie 6354 M 04 marketing vytvára predpoklady naučiť Vás všetko čo vyžaduje trh. Po absolvovaní štúdia sa stanete kvalifikovanou pracovnou silou so širokým odborným profilom.

Viac o študijnom odbore

Poradenstvo vo výžive

Ste športovci, športovkyne a chcete sa profesionálne venovať niektorému z povolaní, ktoré je úzko späté so športom, zdravým životným štýlom a zdravou výživou? Potom Vám ponúkame štúdium v odbore 2950 M 00 poradenstvo vo výžive.

Viac o študijnom odbore
Žiacka knižka