BUDÚCNOSŤ JE VZDELANIE

BUDÚCNOSŤ SME MY!
Podaj si prihlášku a pridaj sa k nám :) Viac info o škole Podmienky prijatia

Oznamy


Oznamy pre študentov SSOŠ Via Humana.

 
21 marca, 2023

1. MIESTO – FUTSAL     

Chlapci skončili prví v okresnom kole vo futsale a postúpili do Trnavy na župnú olympiádu.
4 marca, 2023

Okresné kolo vo florbale     

3. marca sa uskutočnilo okresné kolo dievčat vo florbale. Naše dievčatá obsadili 2. miesto.
28 februára, 2023

Školské kolo SOČ     

Dňa 28. 2.2023 sa uskutočnilo školské kolo SOČ, do ktorého sa zapojili študenti 3. ročníka. […]

Aktuality


Pravidelne vám prinášame najaktuálnejšie novinky zo života na škole VIA HUMANA.

 
21 marca, 2023

1. MIESTO – FUTSAL     

Chlapci skončili prví v okresnom kole vo futsale a postúpili do Trnavy na župnú olympiádu.
4 marca, 2023

Okresné kolo vo florbale     

3. marca sa uskutočnilo okresné kolo dievčat vo florbale. Naše dievčatá obsadili 2. miesto.
28 februára, 2023

Školské kolo SOČ     

Dňa 28. 2.2023 sa uskutočnilo školské kolo SOČ, do ktorého sa zapojili študenti 3. ročníka. […]

O škole


Na škole kladieme dôraz na skupinové vyučovanie podporené individuálnym prístupom ku každému študentovi.


Štúdium na škole

Štúdium vo všetkých ponúkaných odboroch poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a ukončuje sa maturitnou skúškou. Naši absolventi dokážu získať vhodné zamestnanie a sú prijímaní na vysokoškolské štúdium.


Mohlo by vás zaujímať:

Študijné odbory


Vyučovanie je orientované na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností pre prax a štúdium na vysokej škole - žiaci sa pripravujú na vykonávanie povolaní a adekvátnym uplatnením sa na trhu práce, ako aj na štúdium na vysokých školách.

 

Informačné a sieťové technológie

Študijné zameranie 2561 M Informačné a sieťové technológie v študijnom odbore obchodné a informačné služby. Žiaci sú pripravovaní do praxe tak, aby našli uplatnenie aj v programátorskej oblasti aj v oblasti informačních komunikácií a počítačových sietí.

Viac o študijnom odbore

Služby v cestovnom ruchu

Študijný odbor 6355 M 00 služby v cestovnom ruchu s rozšírenou výučbou cudzích jazykov vytvára predpoklady naučiť Vás všetko, čo vyžaduje trh. VIA HUMANA už od roku 1992 vzdeláva v tomto atraktívnom odbore a je jedinou školou na Slovensku s takto koncipovaným študijným odborom.

Viac o študijnom odbore

Marketing

Študijné zameranie 6354 M 04 marketing vytvára predpoklady naučiť Vás všetko čo vyžaduje trh. Po absolvovaní štúdia sa stanete kvalifikovanou pracovnou silou so širokým odborným profilom.

Viac o študijnom odbore

Poradenstvo vo výžive

Ste športovci, športovkyne a chcete sa profesionálne venovať niektorému z povolaní, ktoré je úzko späté so športom, zdravým životným štýlom a zdravou výživou? Potom Vám ponúkame štúdium v odbore 2950 M 00 poradenstvo vo výžive.

Viac o študijnom odbore
Žiacka knižka