Aktuality Via Humana,
moderná škola,
výnimočný študent
Via Humana,
moderná škola,
výnimočný študent
Viac o škole Viac o škole Aktuality

Oznamy


Oznamy pre študentov SSOŠ Via Humana.

 
September 10, 2021

AG samotestovanie

Na základe Vášho prejaveného záujmu o sadu AG samotestov Vám oznamujeme, že si ich môžete prevziať na sekretariáte školy.
September 8, 2021

Poskytovanie štipendií

Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja o poskytovaní štipendií.
August 27, 2021

Bezpríznakovosť a Výnimka z karantény

Písomné vyhlásenie o bezpriznakovosti a Oznámenie o výnimke z karantény.

Aktuality


Pravidelne vám prinášame najaktuálnejšie novinky zo života na škole VIA HUMANA.

 
September 20, 2021

Spomienka na holokaust

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia predstavuje významnú príležitosť, kedy by sme si mali pripomínať tragédiu holokaustu.
September 20, 2021

Otvorenie škol. roka 2021

Prázdniny preleteli a my sme sa opäť stretli. 2. septembra na slávnostnom otvorení nového školského roka.
September 8, 2021

Európsky týždeň mobility

Európskom týždni mobility prebehne v termíne 16. - 22. septembra 2021.

O škole


Na škole kladieme dôraz na skupinové vyučovanie podporené individuálnym prístupom ku každému študentovi.


Štúdium na škole

Štúdium vo všetkých ponúkaných odboroch poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a ukončuje sa maturitnou skúškou. Naši absolventi dokážu získať vhodné zamestnanie a sú prijímaní na vysokoškolské štúdium.


Mohlo by vás zaujímať:

Študijné odbory


Vyučovanie je orientované na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností pre prax a štúdium na vysokej škole - žiaci sa pripravujú na vykonávanie povolaní a adekvátnym uplatnením sa na trhu práce, ako aj na štúdium na vysokých školách.

 

Informatika a sieťové technológie

Študijné zameranie 6329 M informatika a sieťové technológie v študijnom odbore obchodné a informačné služby. Žiaci sú pripravovaní do praxe tak, aby našli uplatnenie aj v programátorskej oblasti aj v oblasti informačních komunikácií a počítačových sietí.

Viac o študijnom odbore

Služby v cestovnom ruchu

Študijný odbor 6355 M 00 služby v cestovnom ruchu s rozšírenou výučbou cudzích jazykov vytvára predpoklady naučiť Vás všetko, čo vyžaduje trh. VIA HUMANA už od roku 1992 vzdeláva v tomto atraktívnom odbore a je jedinou školou na Slovensku s takto koncipovaným študijným odborom.

Viac o študijnom odbore

Marketing

Študijné zameranie 6354 M 04 marketing vytvára predpoklady naučiť Vás všetko čo vyžaduje trh. Po absolvovaní štúdia sa stanete kvalifikovanou pracovnou silou so širokým odborným profilom.

Viac o študijnom odbore

Poradenstvo vo výžive

Ste športovci, športovkyne a chcete sa profesionálne venovať niektorému z povolaní, ktoré je úzko späté so športom, zdravým životným štýlom a zdravou výživou? Potom Vám ponúkame štúdium v odbore 2950 M 00 poradenstvo vo výžive.

Viac o študijnom odbore

Kontakt


Súkromná stredná odborná škola Via Humana
 • Adresa: Mallého 2, 909 01 Skalica
 • Telefón: 034 668 57 76
 • Email: viahumana@viahumana.sk
  sekretariat@viahumana.sk

Školská jedáleň
 • Telefón: 0948 245 001
 • Email: kuchyna@viahumana.sk

Školský internát
 • Adresa: Nádražná 33, 909 01 Skalica
 • Telefón: 0905 311 015
 • Email: internat@viahumana.sk

  Kontaktný formulár


  Žiacka knižka